Vogadors

A series of multimedia catalogues published on the occasion of the participation of Catalonia and the Balearic Islands in the Venice Biennale Architettura 2012.
Sèrie de catàlegs multimèdia editada amb motiu de la participació de Catalunya i Balears a la Biennale Architettura 2012 de Venècia.
Serie de catálogos multimedia editada con motivo de la participación de Cataluña y Baleares en la Biennale Architettura 2012 de Venecia.

These digital publications present the overall idea of the exhibition and describe the nine works of the young architects participating in the 13th Venice Mostra Internazionale di Architettura. They include visual documentation of the ongoing development of the works—from the pre-existing location and the conceptualization of the project design to the material construction and final occupation by the users—videos produced expressly for the publication, and the views of critics and architects of worldwide renown. Exclusive .ibook format compatible with iPad, available on the iBookstore. Bilingual edition: English/Catalan.

Aquestes edicions digitals presenten la tesi general de l'exposició i descriuen les 9 obres dels joves arquitectes participants a la 13. Mostra Internazionale di Architettura de Venècia. Inclouen documentació gràfica sobre el procés de desenvolupament de les obres —des de les preexistències del lloc i la conceptualització del projecte, fins a la construcció material i l'ocupació final per part dels usuaris—, vídeos produïts expressament per a la publicació, i reflexions de crítics i arquitectes de reconegut prestigi internacional. Format exclusiu .ibook compatible amb iPad i disponible a través de l'iBookstore. Edició bilingüe anglès/català.

Estas ediciones digitales presentan la tesis general de la exposición y describen las 9 obras de los jóvenes arquitectos participantes en la 13. Mostra Internazionale di Architettura de Venecia. Incluyen documentación gráfica sobre el proceso de desarrollo de las obras —desde las preexistencias del lugar y el desarrollo del proyecto, hasta la construcción material y la ocupación final por parte de los usuarios —, vídeos producidos expresamente para la publicación, y reflexiones de críticos y arquitectos de reconocido prestigio internacional. Formato exclusivo .ibook compatible con iPad y disponible a través de iBookstore. Edición bilingüe inglés/catalán.